Varmt välkommen

TILL EN HOLISTISK STUDIO FÖR HELA MÄNNISKAN

Jag heter Reine Walfridsson och jag är grundare av Espíritu Santo och arbetar som samtalsterapeut. Jag har bland annat arbetat för Barncancerfonden med att hjälpa personer som överlevt barncancer med att bearbeta svåra upplevelser och finna meningsfullhet i vardagen.

Ett par dagar i veckan dedikerar jag fortsatt till att ge vägledning och terapeutiska samtal till personer som befinner sig i svåra livssituationer eller vid viktiga vägskäl och övergångar i livet. Min inriktning är kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness (MBSR) samt själslig utveckling där jag genom intuitiv vägledning använder mig av tarotkortens universella värld av symboler och arketyper.

I min praktik arbetar jag utifrån ett holistiskt synsätt på människan som en integrerad helhet där det måste finnas balans i hur vi lever våra liv fysiskt, mentalt men också existentiellt och själsligt.

I vårt gemensamma arbete vägleder jag dig mot att finna inre psykiskt välmående och att hitta din väg mot att leva autentiskt och i enlighet med dina värderingar.

Reine Walfridsson

Samtalsterapeut & vägledare

Vad kan jag få hjälp med?

DIGITALT SAMTALSSTÖD

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. I KBT-terapi får du lära dig hur våra tankar påverkar känslor och beteenden och komma till insikt med hur du kan påverka dina tankemönster för att må bättre. KBT är en av de mest effektiva och beprövade behandlingsformerna för ångest och depression samt för att motverka problem med stress och sömnsvårigheter.

Sedan ett par år tillbaka tar jag emot ett begränsat antal klienter i min privata terapistudio på Södermalm i Stockholm samt erbjuder stödjande samtal online. Jag har flera års erfarenhet av att bland annat hjälpa människor med stress, oro, ångest, depression, låg självkänsla, relationsproblem och sjukdomsbesked.

Psykologi & Spiritualitet

SJÄLENS SPEGEL

Sedan den moderna psykologins födelse och Sigmund Freuds och Carl Jungs teorier och begrepp om symboler, arketyper och det kollektiva omedvetna, har de spirituella dimensionerna av det mänskliga psyket utforskats genom såväl det medvetna som det undermedvetna.

Jag använder den klassiska tarotleken som är uppbyggd kring människans upplevelse av att vara delad i kropp och själ, världen i himmel och jord samt psyket delad i medvetet och omedvetet eller fantasi och verklighet.

Tarotleken kan beskrivas som en kosmisk karta över allmänmänskliga principer. För en fördjupad inre kontakt är slumpen den faktor vi söker. Möjliga utfall i en tarotläggning är astronomiska och tillsammans bildar korten ett kaos. Under en tarotläggning framträder mönster ur detta kaos, som pekar mot världen av spiritualitet och högre medvetande.

Att bli speglad genom tarotkortens symbolspråk kan ofta frambringa nya perspektiv, kreativitet och viljekraft.

CURRICULUM VITAE

Utbildningar

BERGSTRÖMS, Stockholm

 • Grundutbildning i psykoterapi

Certifierad samtalsterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT). 

MIT UNIVERSITY, Boston

 • Leading Health Tech Innovation 

ENSKILDA HÖGSKOLAN, Stockholm

 • Existentiell folkhälsa

IHM BUSINESS SCHOOL, Stockholm

 • Marknadsföring och försäljning

JÖNKÖPING UNIVERSITY, Jönköping

 • Fil.kand. Kommunikationsvetenskap

 • James, 44 år

  "Jag har kommit till insikt med hur mycket min barndom faktiskt har påverkat mig som vuxen. Jag har fått verktyg att hantera mina höga prestationskrav och ångest. Reine lärde mig många bra verktyg som jag kommer ha nytta av i resten av mitt liv."

 • Alina, 26 år

  "Jag är väldigt tacksam över att jag fick kontakt med Reine. Från första samtalet har jag känt mig trygg och förstådd. Inget i våra samtal har varit för litet eller för stort. Jag är definitivt på en bättre plats idag."

 • Sofia, 32 år

  "Min terapi hjälpte mig att se på mitt liv och situationen jag befann mig i med helt nya ögon. För mig var samtalen mycket värdefulla för min personliga utveckling och fortsatta resa framåt.”

Boka terapi & vägledning

Du bokar enkelt tid genom att skicka ett sms eller ringa till 0707-464674 alternativt maila till reine@espiritusanto.se 

Det går också bra att använda kontaktformuläret nedanför. Jag erbjuder digital terapi online men jag har också en privat mottagning på Södermalm i Stockholm. Terapisamtalen sker oftast digitalt på en tid och plats som passar dig och det är alltid dina behov som styr vad samtalen ska handla om. Psykoterapi eller terapeutisk tarot kostar 950 SEK och pågår mellan 60 till 90 minuter.

Kontakta mig för tidsbokning