7 Chakra Ritual Guide

7 Chakra Ritual Guide

CHAKRA ENERGY CLEANSING 

Genomför en fullständig rening av samtliga energichakran från rotchakrat till kronchakrat. Tillåt den kraftfulla röken i detta kit att bära dina önskningar och rena alla dina energier.   

Till denna ritual rekommenderar vi 7 Chakra Cleansing Bombitas Rökelse, 7 Chakra rökelsestickor, 7 Chakra Ritual Oil Set och 7 element bombitas.     


GUIDE - 7 CHAKRAN RITUAL

  • Inled varje session med en intention av det du önskar fokusera på under din reningsritual och använd Chakra Schemat som inspiration. 

  • Placera i en brandsäker behållare av tex keramik, cement eller sten.Tänd chakrabollen med tändare, tändsticka eller över öppen låga. Du behöver inte kol. Sprid röken över personen och utrymmet som du önskar rena och manifestera. 

  • Tänd en chakraboll under en reningsritual för att rena, stärka och skydda det specifika chakrat. Börja från rotchakrat och arbeta dig uppåt. Rena max två chakran per dag. 

  • Manifestera chakrat och skapa en fördjupad kontakt under meditation, yoga eller djup avslappning.

  • Vänta tills resterna av kolet svalnat. Kolet förblir tänt i upp till 15 minuter efter att det har slutat avge rök.

  • Avsluta med att tacka moder jord för hennes välmående krafter och energi. 


7 CHAKRA INGREDIENTS 

❤️1st Chakra Muladhara / ROOT CHAKRA (Red)

Incense with Sandalwood, Rose, Styrax & Camphor

Focus: Instinct, Safety & Strength

Key Notes: Survival, Being & Grounding

 

🧡2nd Chakra Svadhistana SACRAL CHAKRA (Orange)

Incense with Orange, Rosemary & Myrrh

Focus: Sexuality, Passion, Joy & Freedom

Key Notes: Relationships, Feelings & Motivation

 

💛3rd Chakra Manipura / SOLAR PLEXUS CHAKRA (Yellow)

Incense with Yagra, Cinnamon & Palo Santo.

Focus: Power, control & self-esteem

Key notes: Will, doing & Vitality

 

💚4th Chakra Anahata / HEART CHAKRA (Green)

Incense with Lavender, Frankincense, Rose & Rosemary.

Focus: Love, compassion, forgiveness & healing

Key notes: Connection, Love & Balance

 

💙5th Chakra Vishuddha / THROAT CHAKRA (Blue)

Incense with Myrrh, Frankincense & Copal

Focus: Communication & Expression

Key Notes: Creativity, Wisdom & Truth

 

💜6th Chakra Ajna / THIRD EYE CHAKRA (Indigo)

Incense with Benzoe resin, Frankincense & Lavender

Focus: Intuition & Perception

Key Notes: Clarity, Seeing & Vision

 

💗7th Chakra Sahasrara / CROWN CHAKRA (Pink)

Incense with Roses, Frankincense, Copal & Sandalwood

Focus: Transcendence and Spirituality

Key Notes: Consciousness, Light & Eternity

Tillbaka till blogg

Vi rekommenderar