Naturliga & hållbara produkter

Våra produkter och rökelse är resultatet av det vi kan skörda av moder jord från säsong till säsong. Det innebär att vi måste leva i samklang med naturen och respektera dess begränsningar. När du som kund håller i en Sagrada Madre eller Espíritu Santo produkt i dina händer, håller du i mycket mer än bara en produkt. I dina händer ryms naturens inneboende krafter, kreativitet, hantverk, rörelse och liv, som har vävts in i produkten så att du ska kunna njuta av dess välgörande krafter. De flesta av våra ingredienser är ekologiska och den Palo Santo som finns i våra produkter är etiskt skördad. Vi är också del av Sagrada Madres reforestation program där företaget årligen återplanterar flera hundra Palo Santo träd i sin naturliga vegetation runt om i Sydamerika. 

Vi skapar varje produkt från grunden både lokalt men också i Argentina. Våra produkter transporteras med båt från Sydamerika och vi har försökt att rationalisera bort alla former av onödiga förpackningar och emballage. I våra egna produkter använder vi i så stor utsträckning som möjligt återvinningsbara material så som papper, kartong, trä och aluminium.

Vi är en del av moder jord och i det arbetet värnar vi om hennes välmående. 🌿🙏✨

Espíritu Santo  

Cirkulära förpackningar

Vi har samarbetat med det svenska företaget Circulate som är experter på hållbara förpackningar och tillsammans med dem har vi utvecklat miljövänliga och cirkulära förpackningar till samtliga Altar Blend och Clay Masks produkter från Espíritu Santo.

Vad står Circulate Sustainability-märket för?


*Förpackningen består av över 70% icke-fossilt material.
*Materialet i förpackningsenheten kommer inte från skyddade eller hotade skogar.
*Arbetsförhållandena i produktionsanläggningen är etiska och kontrollerade.
*Förpackningarna är designade för att kunna återanvändas, återvinnas eller komposteras i majoriteten av EU (med lätt separerbara delar).
*Förpackningsenheten kommer att återvinnas åtminstone i 70 % av fallen eller så kan den brytas ned helt biologiskt utan att förorena miljön.