Guider & Ritualer

I vårt rituella bibliotek har vi samlat alla våra rituella guider med tillhörande produktförslag för att inspirera till fler ritualer i hemmet. Ritualer skänker hoppfullhet och ceremoni till våra liv. De ger ny kraft att manifestera våra innersta önskningar och drömmar. Ritualernas kraft ligger djupt inbäddad i deras intuitiva enkelhet och hur de påverkar oss människor genom vårt undermedvetna. Fördjupa din inre kontakt och skapa fler medvetna stunder i vardagen.

ritualernas inneboende kraft

Bibliotheca

Rituale

Ritual av latinets rituale ”heligt bruk” är en handling av ceremonier med en symbolisk innebörd som uttrycker en djupare mening. Ritualer är ofta kopplade till övergångsritualer i livet som hjälper oss att gå från ett stadie till ett annat. Reningsritualer av personer, föremål och platser “Smudging” samt Skyddsritualer är också vanligt förekommande. Säsongsritualer är starkt sammankopplade med naturens årstider men det kan också vara månens kalender med fokus på fullmåne och nymåne. Ibland kan ritualer också vara stärkande och hjälpsamma när vi drabbas av kris, förlust eller sjukdom.

Ritualer vs Rutiner

Ritualer är som rutiner med skillnaden att de blivit ”välsignade” med högre krafter som bara du kan ge dem. Ceremoniella riter och symboliska handlingar som får ett större värde än dess enskilda delar. Ibland kan de vara svårt att definiera skillnaden mellan en "ritual" och en "rutin", då båda delar regelbundenheten. I grunden handlar det om att ge oss själva sanna löften som vi väljer att leva efter. Löften som blir varaktiga och beständiga. Det är när vi över tid upprepar positiva tankar och handlingar som de också blir manifesterade och kommer in och förändrar våra liv. De är som om vi väver in dem i vårt livstyg. De blir en integrerad del av det vi är. Vårt innersta väsen, själ och existens.

Rite de Passage

Övergångsrit (franska rite de passage) är en ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från ett stadie i livscykeln till ett annat. I de flesta kulturer hittar man starka ritualer och ceremonier kopplade till dessa övergångar så som inträdet i livet (dopet) övergången från barn till vuxen (puberteten), student och universitetsexamen, från ogift till gift (bröllopet) och från levande till död (begravningen). Begreppet myntades i boken ”Les Rites de passage” från 1909 av den franske antropologen Arnold van Gennep. Han identifierade likheter i den symbolik som finns världen över i övergångsritualer. Bland annat uppmärksammande han att “tröskeln” är en genomgående rumslig metafor.

/ rituals

Earth Ritual Guide

Earth Ritual Guide

I den här guiden kan du läsa mer om hur du i en ritual kan använda lera och rökelse för att rena kropp och själ från negativa känslor och energier. Applicera...

Earth Ritual Guide

abcd

I den här guiden kan du läsa mer om hur du i en ritual kan använda lera och rökelse för att rena kropp och själ från negativa känslor och energier. Applicera...

En ultimat guide till hur du kan använda Palo Santo i dina dagliga ritualer

Palo Santo Ritual Guide

PURIFY - PROTECT - HEALING Palo Santo är en naturlig rökelse med lång historia bland ursprungsbefolkningen i Sydamerika i ceremonier för att skapa lugn samt hela och rena energier. Palo...

Palo Santo Ritual Guide

abcd

PURIFY - PROTECT - HEALING Palo Santo är en naturlig rökelse med lång historia bland ursprungsbefolkningen i Sydamerika i ceremonier för att skapa lugn samt hela och rena energier. Palo...

En ritual som skyddar och skapar en säkert plats i och omkring dig

Protecting Ritual Guide

GUARD - PROTECT - SHIELD Den skyddande ritualen - ”Skyddsrökelse” skapar en skyddande barriär av rök och renar dig ifrån fysiska och emotionella negativa energier. Ett försvar som värnar, vårdar och hjälper dig...

Protecting Ritual Guide

abcd

GUARD - PROTECT - SHIELD Den skyddande ritualen - ”Skyddsrökelse” skapar en skyddande barriär av rök och renar dig ifrån fysiska och emotionella negativa energier. Ett försvar som värnar, vårdar och hjälper dig...

En ritual för att på djupet rena människor och platser från negativa energier

Purifying Ritual Guide

CLEANSE - PURIFY - RELEASE Den här ritualen är till för att rena människor, föremål och utrymmen från fysisk och emotionell negativ energi. Ritualen kopplar dig också närmare dina drömmar,...

Purifying Ritual Guide

abcd

CLEANSE - PURIFY - RELEASE Den här ritualen är till för att rena människor, föremål och utrymmen från fysisk och emotionell negativ energi. Ritualen kopplar dig också närmare dina drömmar,...

En ritual som förbereder inför meditation och fördjupar din medvetna närvaro

Meditation Ritual Guide

I den här guiden kan du läsa mer om hur du kan förhöja och fördjupa ditt praktiserande av meditation eller yoga med hjälp av naturlig dofter och rökelse. I årtusenden...

Meditation Ritual Guide

abcd

I den här guiden kan du läsa mer om hur du kan förhöja och fördjupa ditt praktiserande av meditation eller yoga med hjälp av naturlig dofter och rökelse. I årtusenden...

En ritual som guidar dig till bättre och mer sömn

Better Sleep Ritual Guide

CALM - DREAM CATCHER - HEALING  Många människor idag lever med oregelbunden sömn och sömnbrist. Ett sätt att skapa förutsättningar för bättre sömn är att introducera en välbehaglig och förberedande...

Better Sleep Ritual Guide

abcd

CALM - DREAM CATCHER - HEALING  Många människor idag lever med oregelbunden sömn och sömnbrist. Ett sätt att skapa förutsättningar för bättre sömn är att introducera en välbehaglig och förberedande...